Partnerzy

Partnerzy Tygodnia Jezusa 2017 w Trójmieście:
.
 1. Kościół Zielonoświątkowy „Eklezja”, Gdynia
 2. Kościół Chrześcijan Baptystów, Gdynia
 3. Kościół Zielonoświątkowy „Radość Życia”, Gdańsk
 4. Kościół Boży w Chrystusie „Droga Pana”, Gdańsk
 5. II Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów, Gdańsk
 6. Kościół Ewangeliczny „Misja Łaski”, Gdańsk
 7. Kościół Uliczny, Gdańsk
 8. Misyjny Obóz Wędrowny

 

Poparcie wyrażone w 2016 r.:

 1. Szkoła Biblijna „Chrystus dla Narodów”, Gdynia
 2. Kościół Słowo Wiary „Zoe”, Sopot
.
 .

PATRONAT NAD TYGODNIEM JEZUSA w roku 2015 ZOSTAŁ OBJĘTY PRZEZ:

 1. Telewizja Familijna TBN Polska – www.tbnpolska.pl
 2. Chrześcijańska Szkoła i Przedszkole Montessori – www.montessori.gda.pl
 3. Portal Internetowy 12 kamieni – www.12kamieni.pl
 4. Portal Internetowy Jadłodajnia – www.jadlodajnia.org
 5. Fundacja Wszystko Jest Możliwe – www.fwjm.org