Kontakt

Kontakt ogólny:

691 355773, tydzienjezusa@gmail.com

tydzienjezusa.pl/szczecin/


Koordynator  eventów

Koordynator Marszu dla Jezusa

Webmaster/Front-end
danielwujcik@gmail.com


Konto:

Tydzień Jezusa  35 1140 2017 0000 4902 1306 7323  (z dopiskiem Szczecin)